1. Inhoud contract, modellen

 • 1.1 Het voorwerp van het contract is uitsluitend de huur van een voertuig.
 • 1.2 Reserveringen en boekingen zijn over het algemeen alleen geldig voor voertuigcategorieën en niet voor specifieke voertuigtypen. In
  Elke categorie bevat voertuigen van verschillende fabrikanten en verschillende modellen, die u kunt vinden in uw
  Ontwerp, de afmetingen, met name de verdeling en het aantal bedden zijn hetzelfde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
  er zijn geen verdere uitrustingskenmerken gegarandeerd buiten de respectieve basisuitrusting.

2. Minimumleeftijd, rijbewijs, in aanmerking komende bestuurders

 • 2.1 Voor het huren en besturen van het gehuurde is een minimumleeftijd van 21 jaar een voorwaarde. Voor voertuigen
  boven 3,5 ton is de minimumleeftijd 25 jaar. Zowel huurders als alle chauffeurs moeten minimaal een jaar geregistreerd zijn
  in het bezit zijn van een nationaal geldig rijbewijs dat vereist is om het gehuurde voertuig te besturen. Het zal
  Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat voertuigen in de categorieën „Semi-geïntegreerde luxe“, „Volledig geïntegreerde luxe“ en
  „Volledig geïntegreerde Premium“ hebben een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton en voor het besturen van deze voertuigen
  Bijbehorend rijbewijs (minimaal klasse C1) is vereist. Houders van een rijbewijs B moeten
  Beveiliging Overleg met verhuurder m.b.t. de technisch toelaatbare totale massa van het door huurder gehuurde
  het voertuig vast te houden.
 • 2.2 Alvorens het voertuig te overhandigen dient de huurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een geldige identiteitskaart/paspoort
  indienen. Er wordt op gewezen dat de overlegging van een internationaal rijbewijs (bijv. niet-staatsburgers van EU-lidstaten)
  kan worden vereist door de verhuurder of officiële autoriteiten van het land. Komt het als gevolg van missen?
  Het overleggen van deze documenten bij een vertraagde overname komt voor rekening van de huurder. Mag naar binnen bij het huren
  Indien het betreffende rijbewijs niet wordt getoond, wordt het voertuig geacht niet te zijn opgehaald. In dit geval geldt:
  bijbehorende annuleringsvoorwaarden (zie 4.2).
 • 2.3 Het voertuig mag alleen bestuurd worden door de huurder zelf en door door hem aangewezen personen die de onder 2.1 genoemde personen zijn.
  Voldoen aan voorwaarden.
 • 2.4 De huurder is verplicht de namen en adressen te verstrekken van alle bestuurders aan wie hij het voertuig, ook tijdelijk, achterlaat,
  op te nemen en op verzoek aan verhuurder te overhandigen. De huurder heeft recht op de handelingen van de bestuurder alsof het zijn eigen handelingen zijn
  staan voor.

3. Huurtarieven

 • 3.1 De huurprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst van de verhuurder. de
  Minimale huurperiode is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Individuele afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd: Wordt gemaakt door de
  Indien verhuurder een aanbod doet met minder huurdagen, wordt dit geacht schriftelijk te zijn vastgesteld. De prijzen in de
  Seizoen waarin de geboekte huurperiode valt. Bij elke verhuur een eenmalige service
  Er wordt een forfaitair bedrag aangerekend, waarvan het bedrag ook terug te vinden is in de prijslijst van de verhuurder die geldig was op het moment dat het contract werd gesloten.
 • 3.2 De respectievelijke huurprijzen zijn inclusief: Een kilometervergoeding van 250 km/dag, vanaf 14 dagen alle kilometers; de missieverklaring
  uitgebreide verzekering passende verzekering; indien van toepassing, mobiliteitsgarantie van de voertuigfabrikant. Extra kilometers gereden
  worden berekend volgens de actuele prijslijst.
 • 3.3 De dagprijzen worden gelijk berekend voor de ophaal- en terugbrengdag. De huurperiode begint met
  overeengekomen periode van beschikbaarheid van het voertuig door de huurder op het verhuurstation en eindigt wanneer het voertuig wordt teruggenomen
  voertuig door de medewerkers van het verhuurstation.
 • 3.4 Bij retournering na de schriftelijk overeengekomen tijd zal verhuurder € 20,- per uur of gedeelte daarvan (max
  de bijbehorende totale dagprijs voor elke vertraagde dag). Kosten die voortvloeien uit het hebben van een volgende huurder
  of een andere persoon claimt tegen de verhuurder vanwege een vertraging waarvoor de huurder verantwoordelijk is
  Als het voertuig wordt overgedragen, draagt de huurder het.
 • 3.5 Indien het voertuig voor het einde van de overeengekomen huurperiode wordt ingeleverd, dient de volledige contractueel overeengekomen huurprijs te worden betaald, tenzij
  schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 3.6 Het voertuig wordt met een volle tank ingeleverd en dient met een volle tank te worden ingeleverd. Anders brengt de verhuurder kosten in rekening
  Dieselbrandstof en/of Ad-Blue volgens facturering met een nabijgelegen tankstation, evenals € 10 toeslagen. brandstof en
  De huurder draagt de exploitatiekosten (inclusief AdBlue) gedurende de huurperiode.

4. Reserveren en omboeken

 • 4.1 Reserveringen zijn alleen geldig na bevestiging door de verhuurder en uitsluitend voor voertuigcategorieën, niet voor
  Voertuigtypes verplicht. Dit geldt ook als een concreet voorbeeld wordt gegeven in de beschrijving van de voertuigcategorie
  voertuigtype is opgegeven. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder over te dragen aan een voertuig van gelijke of hogere waarde
  om te boeken.
 • 4.2 Ter bevestiging van de reservering is een aanbetaling van € 200,00 vereist. Na ontvangst van de betaling ontvangt de huurder
  een reserveringsbevestiging. Alleen dan is de reservering bindend voor beide partijen. Als het aanbod wordt overschreden
  Na de door de huurder gestelde termijn is de verhuurder niet meer aan de reservering gebonden. In het geval van een door de huurder
  Bij annulering van de bindende boeking zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 60 dagen voor aanvang van de huurperiode
  15% van de totale huurprijs is verschuldigd. Tussen 59 en 30 dagen voor aanvang van de huur 30% van de huurprijs, tussen 29 en 15
  Dagen voor verhuur 50% van de huurprijs, minder dan 15 dagen voor aanvang huur 80% van de huurprijs, en op de dag van verhuur
  of 95% van de huurprijs bij niet-acceptatie.
 • 4.3 De aan de huurder bevestigde reservering kan vanaf de dag van de reservering tot uiterlijk 60 dagen voor de overeengekomen
  Begin verhuur kan worden omgeboekt, voor zover verhuurder elders en de gewenste capaciteit vrij heeft
  Alternatieve boeking komt qua omvang overeen met de eerste. Omboekingen zijn alleen mogelijk in hetzelfde jaar. Als weer
  De eerste huurdag van de oorspronkelijke boeking wordt gebruikt als basis voor de berekening van de kosten voor omboeking of annulering.

5. Betalingsvoorwaarden

 • 5.1 Betalen kan met EC-kaart in een van onze vestigingen of via overschrijving. Alleen contante betaling
  zal niet worden geaccepteerd.
 • 5.2 Na het afronden van de boeking met een aanbetaling van € 200,- dient de volledige huurprijs uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn betaald
  door de verhuurder kosteloos voor de ontvanger ontvangen. Voor korte termijn boekingen (minder dan 20 dagen tot)
  huurdatum) dient de huurprijs direct na afronding van het boekingsproces te worden betaald.

6. Storting

 • 6.1 Huurder betaalt verhuurder een waarborgsom van € 1.000,00. De borg dient uiterlijk bij de oplevering van het voertuig te zijn voldaan
  met creditcard worden gestort. Het is niet mogelijk om de borg te betalen met een prepaid creditcard of contant
  mogelijk. Als u geen creditcard heeft, laat het ons dan weten bij het boeken van het voertuig
  Het voertuig kan door de verhuurder worden ingeleverd als er geen creditcard wordt getoond voor borg
  worden geweigerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 6.2 Nadat het voertuig in perfecte staat is teruggebracht, worden de claims voor de borg kwijtgescholden, het bedrag van de borg
  zal worden terugbetaald of terugbetaald.
 • 6.3 Het huurobject wordt pas opgeleverd als naast een vooruit te betalen huur ook de overeengekomen borgsom
  wordt gestort.

7. Levering, retour

 • 7.1 Het gehuurde voertuig wordt op de contractueel overeengekomen dag aan de huurder ingeleverd. De staat van het voertuig is zowel bij:
  Zowel overhandiging als teruggave door partijen worden vastgelegd en door ondertekening in de akte bevestigd. Dat
  Het overdrachtsprotocol van het voertuig is onderdeel van het contract.
 • 7.2 De huurder is verplicht om voor aanvang van de reis een gedetailleerde voertuigbriefing door de stationmedewerker bij te wonen
  van de verhuurder om deel te nemen. De verhuurder kan weigeren het voertuig af te staan totdat het voertuig is geïnstrueerd.
  Vertragingen in de oplevering waarvoor de huurder verantwoordelijk is, zijn voor rekening van de huurder.
 • 7.3 Als er geen voertuig beschikbaar is uit de geboekte voertuiggroep of het individueel geboekte voertuig kan worden
  Verhuurder worden niet verstrekt, de verhuurder behoudt zich het recht voor om een vergelijkbare grootte en uitrusting aan te bieden
  of zorg voor een groter voertuig. Dit betekent dat de huurder geen extra huurkosten heeft. Zou een kleinere moeten zijn
  voertuig wordt aangeboden en geaccepteerd door de huurder, wordt het prijsverschil tussen de twee voertuigen terugbetaald.
 • 7.4 De oplevering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur of individueel. de
  Afhalen van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen is er geen afgifte of retour
  mogelijk. Bezorgdag en retourdag worden samen geteld als één dag.
 • 7.5 De huurder is verplicht het voertuig aan het einde van de overeengekomen huurperiode contractueel op de overeengekomen
  plaats en op de tijdstippen genoemd onder artikel 7.4 en de terugkeer met een stationsmedewerker uit te voeren.
  Voor het inleveren van het voertuig dient de binnenkant van het voertuig door de huurder perfect gereinigd te worden. Mocht dit niet het geval zijn?
  de huurder moet de resulterende schoonmaakkosten van 50 € dragen. Als het toilet van de verhuurder gedeeltelijk of
  moet volledig worden schoongemaakt, de huurder moet de schoonmaakkosten van 150 € dragen. De terugkeer van het voertuig
  wordt bevestigd door de handtekening op het retourprotocol.
 • 7.6 De verhuurder is niet verplicht tot terugbetalingen in het geval van laattijdige ophaling van het voertuig of vroegtijdige teruggave van het voertuig,
  tenzij het zijn schuld is.
 • 7.7 Voertuigen worden ingeleverd met een volle tank brandstof en dienen met een volle tank ingeleverd te worden (zie paragraaf 3.6).

8. Verboden gebruik, zorgplicht, niet roken, dieren meenemen

 • 8.1 Het is de huurder verboden het voertuig te gebruiken: Om deel te nemen aan motorsportevenementen en
  voertuig testen; voor het vervoer van licht ontvlambare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen; misdaden plegen,
  zelfs als ze alleen strafbaar zijn volgens de wet van de plaats delict; voor verdere verhuur of commerciële
  passagier transport; Voor het rijden op terrein dat daar niet voor bedoeld is.
 • 8.2 Het voertuig dient zorgvuldig en deugdelijk te worden behandeld en deugdelijk te worden afgesloten. Degenen voor gebruik
  Relevante voorschriften en technische regels moeten in acht worden genomen. De bedrijfsstatus, vooral olie- en waterniveaus
  en de bandenspanning moet worden gecontroleerd. De huurder verplicht zich om regelmatig te controleren of het huurobject in
  verkeert in een rijklare staat.
 • 8.3 Alle voertuigen zijn rookvrije voertuigen; roken is daarom nergens in het voertuig toegestaan. Bij
  Bij overtreding worden alle kosten voor het schoonmaken met speciale apparatuur aan de huurder in rekening gebracht.
 • 8.4 Huisdieren mogen met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder worden meegenomen. Het voertuig is achter
  moet grondig worden gereinigd, met name alle dierenharen moeten worden verwijderd. schoonmaakkosten als gevolg van niet-naleving,
  zijn voor rekening van de huurder.
 • 8.5 Bij een bewezen overtreding van de voorschriften in de bovenstaande artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 kan de
  verhuurder de huur opzeggen zonder opzegtermijn.

9. Melding van gebreken

 • 9.1 Schadeclaims van de huurder voor gebreken waarvoor de verhuurder niet verantwoordelijk is, zijn uitgesloten.
 • 9.2 De huurder dient het verhuurstation onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken die na aanvang van de huurperiode aan het huurvoertuig of zijn uitrusting worden gevonden weergeven.
 • 9.3 Claims wegens niet-contractuele diensten van de verhuurder moeten door de huurder binnen een maand na de
  de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen van de contractueel overeengekomen teruggave van het voertuig. Na de deadline kan
  Claims kunnen alleen worden ingediend als er geen schuld is voor de niet-naleving van de termijn.

10. Gedrag bij ongevallen

 • 10.1 In het geval van een ongeval, brand, diefstal, schade veroorzaakt door dieren in het wild of enige andere vorm van schade, moet de huurder onmiddellijk contact opnemen met de politie
  communiceren en overleggen. Tegengestelde claims worden mogelijk niet erkend.
 • 10.2 Huurder is verplicht verhuurder onverwijld telefonisch, per fax of per e-mail op de hoogte te stellen van het voorval.
 • 10.3 De huurder moet de verhuurder een gedetailleerd schriftelijk rapport bezorgen, inclusief een
  om een schets te maken. Indien de huurder – om welke reden dan ook – het rapport niet opstelt en daarom weigert de
  Indien de verzekering de uitkering van de schade dekt, is de huurder verplicht de schade te vergoeden. Om de . te maken
  moet het formulier in de voertuigpapieren worden gebruikt en volledig worden ingevuld. Het moet in het bijzonder
  Namen en adressen van de betrokken personen, eventuele getuigen en de kentekens van de betrokken voertuigen
  bevatten. Het ongevalsrapport moet uiterlijk bij inlevering van het voertuig in originele, volledig ingevulde en
  ondertekend en overhandigd.

11. Reparaties, vervangend voertuig

 • 11.1 Reparaties die nodig zijn om de bedrijfs- en verkeersveiligheid van het voertuig te waarborgen, kunnen worden uitgevoerd vanaf:
  Huurders tot de prijs van € 100 zonder meer, grotere reparaties alleen in opdracht van de verhuurder
  zullen. Noodzakelijke reparaties aan slijtdelen van de camperuitrusting tot een prijs van € 50 kunnen zonder meer worden uitgevoerd
  is uitgevoerd.
 • 11.2 Geavanceerde reparatiekosten worden vergoed op vertoon van de relevante originele bonnen en de vervangen onderdelen,
  voor zover huurder niet aansprakelijk is voor de door verhuurder vergoede schade. Beschadigde banden vormen een uitzondering op deze regel.
 • 11.3 Indien de huurder een gebrek aan het voertuig constateert en een noodzakelijke reparatie niet uitvoert,
  De huurder moet de verhuurder echter onmiddellijk op de hoogte stellen van het gebrek en een redelijke termijn voor reparatie toestaan
  studiebeurs. Landspecifieke omstandigheden (bijv. infrastructuur) die de reparatie vertragen, gaan niet ten koste van de
  landheer.
 • 11.4 Als de stacaravan buiten de schuld van de huurder wordt vernietigd of als het voorzienbaar is dat deze voor een onredelijk lange tijd zal worden gebruikt
  verhinderd of ingetrokken, is de verhuurder gerechtigd om de huurder binnen een redelijke termijn een gelijkwaardige aan te bieden
  een vervangend voertuig ter beschikking stellen. Als de verhuurder een gelijkwaardig vervangend voertuig ter beschikking stelt, is er sprake van een opzegging
  van de huurder volgens § 543 Abs II nr. 1 BGB uitgesloten. In dit geval huurt de verhuurder een stacaravan voor een lagere prijs
  door de huurder aangeboden en aanvaarde prijsgroep, betaalt de verhuurder de huurder het verschil in prijs terug met de prijs die door de huurder in de
  Huur reeds vooruit betaald.
 • 11.5 Als de stacaravan wordt vernietigd door toedoen van de huurder of als het voorzienbaar is dat het gebruik door een
  schuld van de huurder wordt verhinderd of onredelijk lang wordt ingetrokken, kan de verhuurder een
  Vervangend voertuig weigeren. In dit geval is opzegging door de huurder overeenkomstig 543, II, nr. 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek uitgesloten. uitgelegd
  Indien verhuurder desondanks op verzoek van huurder al een vervangend voertuig ter beschikking stelt, kan hij de daaruit voortvloeiende kosten aan huurder vergoeden
  Overboekingskosten in rekening brengen.

12. Reizen naar het buitenland

 • 12.1 Internationale reizen binnen Europa en de EVA-staten Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein zijn toegestaan. rijdt binnen
  andere landen vereisen de schriftelijke toestemming van de verhuurder. Reizen naar oorlogs- en crisisgebieden is verboden. Bovenstaande
  De huurder/chauffeur is op de hoogte van de verkeersregels en wetten van de bezochte landen tijdens de huurperiode en de transitlanden
  zelfstandig te werken en te voldoen aan de geldende verkeersregels.
 • 12.2 De huurder kan zich voor aanvang van de reis bij de verantwoordelijke tolhokjes in het land van bestemming registreren, zodat direct afgerekend kan worden
  gemaakt aan de huurder.
 • 12.3 Voor reizen in Oostenrijk met voertuigen van meer dan 3500 kg toegestaan totaalgewicht is een Go-Box vereist. Dit moet aan staan
  aangewezen verkooppunten en moeten worden geretourneerd bij het verlaten van het land. De huurder
  verbindt zich ertoe de Go-Box correct te registreren. Verhoogde kosten zoals vervangende tolgelden en boetes worden aan de huurder in rekening gebracht
  gefactureerd, behoudt de verhuurder zich het recht voor om administratiekosten van € 15 in rekening te brengen. Als de Go-Box van de verhuurder
  geplaatst, moet deze in het voertuig worden achtergelaten. Het verhuurbedrijf factureert dan de tol aan de huurder in rekening gebracht.

13. Aansprakelijkheid van de verhuurder, de huurder, uitgebreide verzekering

 • 13.1 Verhuurder is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove schuld. De verhuurder is alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid
  en beperkt tot de voorzienbare schade die typerend is voor het contract, indien een verplichting wordt geschonden, waarvan de nakoming voor de . is
  Het bereiken van het doel van het contract is van bijzonder belang (kardinale verplichting). Deze aansprakelijkheidsnorm is ook van toepassing op gevallen van:
  Belemmeringen voor de uitvoering bij het sluiten van het contract.
 • 13.2 De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op claims onder de Productaansprakelijkheidswet
  en in het geval van schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of vrijheid.
 • 13.3 Vorderingen die volgens artikel 13.1 niet zijn uitgesloten, maar alleen qua omvang zijn beperkt, verjaren in
  één jaar vanaf het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de schuldeiser van de vorderingen
  omstandigheden en de persoon van de schuldenaar zonder grove nalatigheid kennis kreeg of had behoren te krijgen.
  Met uitzondering van schadeclaims op grond van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of vrijheid
  en die op basis van de Productaansprakelijkheidswet, verjaart schadeclaims ongeacht kennis of grofheid
  nalatige onwetendheid van de schuldeiser binnen vijf jaar vanaf het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan
  is.
 • 13.4 De verhuurder is aansprakelijk tot een maximumbedrag in geval van annulering van vakantie of beperking van vakantie als gevolg van defecten aan het voertuig
  1,5 keer de huurprijs.
 • 13.5 Opmerking volgens § 36 Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG): De contractpartner neemt niet deel aan een
  Deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de VSBG en is hier ook niet verantwoordelijk voor
  verplicht.
 • 13.6 Verhuurder zal de huurder verzekeren volgens de principes van een cascoverzekering voor gedeeltelijke en uitgebreide schade met een
  het eigen risico van € 1.000,00 per schadegeval voor rekening van huurder te vergoeden van aansprakelijkheid. de respectievelijke
  Eigen risico niet uitgesloten. De huurder kan een externe aansprakelijkheidsverzekering afsluiten
  op slot doen.
 • 13.7 De vrijstelling van aansprakelijkheid uit artikel 13.6 geldt niet indien de huurder opzettelijk of door grove schuld schade heeft veroorzaakt.
 • 13.8 Daarnaast is de huurder aansprakelijk voor verwijtbaar oorzakelijk verband in de volgende gevallen: als schade is veroorzaakt door verdovende middelen of
  aan alcohol gerelateerde ongeschiktheid om te rijden; als de huurder of de bestuurder aan wie de huurder het voertuig achterlaat
  heeft, pleegt hit-and-run; indien de huurder, in strijd met zijn verplichting, nalaat de politie te bellen in geval van een ongeval,
  tenzij het plichtsverzuim geen invloed heeft gehad op de vaststelling van de oorzaak van de schade, noch op de hoogte van de schade;
  indien de huurder andere verplichtingen schendt, tenzij de schending van verplichtingen geen invloed heeft op de vaststelling van de
  oorzaak van de schade noch de hoogte van de schade; als de schade het gevolg is van verboden gebruik; als er schade aan de
  schending van een verplichting; indien schade is veroorzaakt door een onbevoegde bestuurder aan wie de huurder
  het voertuig verstrekt; als de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de voertuigafmetingen (hoogte, StVO bord 265, breedte)
  StVO-bord 264 of de bijbehorende nationale borden); als de schade het gevolg is van het niet naleven van de
  laadvoorschriften zijn gebaseerd.
 • 13.9 Om een verhoging van de kosten door de schadetaxatiekosten te voorkomen, kan de verhuurder de huurder bijstaan
  Accidentele schade Op verzoek dient u eerst voorbeeldfacturen van de betreffende schade te overleggen.
 • 13.10 Huurder is aansprakelijk voor alle vergoedingen, tolgelden,
  Boetes en boetes waarvoor verhuurder wordt gevorderd, tenzij deze berusten op schuld van de verhuurder
  landheer. De verhuurder zal de vergoedingen, kosten, boetes en boetes incasseren die zijn gemaakt om te voorkomen dat
  Betaal voor overschrijding van de termijn vooraf en factureer vervolgens aan de huurder. De verhuurder houdt er een
  forfaitaire administratiekosten van € 15.
 • 13.11 Meerdere huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk.

14. Opslag en openbaarmaking van persoonsgegevens

 • 14.1 De huurder gaat ermee akkoord dat de verhuurder zijn persoonsgegevens opslaat.
 • 14.2 Verhuurder kan deze gegevens via de centrale waarschuwingsring doorgeven aan derden die een gerechtvaardigd belang hebben,
  als de tijdens de huur verstrekte informatie op essentiële punten onjuist is of het gehuurde voertuig niet
  wordt geretourneerd binnen 24 uur na het einde van de huurperiode, die mogelijk is verlengd, of huurclaims in
  gerechtelijke aanmaningsprocedures moeten worden ingesteld of door de huurder verstrekte cheques worden niet geïnd.
  Bovendien kunnen de gegevens worden doorgestuurd naar al degenen die verantwoordelijk zijn voor de vervolging van administratieve overtredingen en strafbare feiten
  autoriteiten indien de huurder zich daadwerkelijk oneerlijk heeft gedragen of daarvoor voldoende aanwijzingen zijn
  bestaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij onjuiste informatie over de verhuur, indienen van onjuiste of gemelde schade
  Persoonlijke documenten, het niet inleveren van het voertuig, het niet melden van een technisch defect, verkeersovertredingen, etc.
 • 14.3 Op verzoek worden na afloop van de huurperiode kopieën van het legitimatiebewijs aan de huurder toegezonden
  teruggekeerd.

15. GPS-tracking van voertuigen

 • 15.1 De voertuigen van verhuurder kunnen zijn uitgerust met een GPS-volgsysteem. De verzamelde gegevens zullen
  uitsluitend om strafbare feiten te voorkomen, vermoedens van verduistering te lokaliseren en bij laattijdige terugkeer
  gebruikt.
 • 15.2 De voertuigen kunnen zijn uitgerust met voertuiglocatiesystemen, met volgsystemen om het voertuig te detecteren in geval van:
  het opsporen van een ongeval, een diefstal / verduistering. Om het systeem te testen of om een bepaalde reden:
  Een vraag kan op elk moment worden gesteld, maar vooral in het geval van een laattijdige terugkeer.

16. Gevonden voorwerpen

 • 16.1 Gevonden voorwerpen worden minimaal 2 maanden bewaard en daarna afgevoerd. Voor verloren voorwerpen en persoonlijke spullen
  Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor voorwerpen tijdens de opslagperiode.

17. Jurisdictie

 • 17.1 Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de huurovereenkomst voor het voertuig, is de bevoegde rechtbank:
  overeengekomen met de verhuurder.